Regulamin

1.Osoba przynosząca towar do zastawu w LOMBARDZIE musi być pełnoletnia (ukończone 18 lat).
2.Umowa spisywana jest po przedstawieniu dowodu tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).
3.Towar zastawiony w LOMBARDZIE, musi być zastawiony przez jego właściciela lub osobę upoważnioną przez pełnoprawnego właściciela towaru.
4.Podpisując umowę Klient lombardu jednocześnie oświadcza, iż pozostawione rzeczy stanowią jego własność i nie są obciążone prawem firm i osób trzecich oraz nie pochodzą z przestępstwa.
5.Podpisując umowę Klient lombardu jednocześnie potwierdza odbiór pieniędzy.
6.Wydanie zastawu następuje po terminowej spłacie pożyczki wraz z odsetkami
7.Klient lombardu ma prawo odebrać pozostawione rzeczy przed upływem czasu trwania umowy ,płacąc prowizję tylko za ten okres.

8.Towar nie odebrany w terminie przechodzi na własność LOMBARDU.
9.Zastawiony towar może odebrać wyłącznie właściciel przedmiotu lub upoważniona przez niego osoba, wskazana podczas zawierania umowy.

Komisant nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne rzeczy, jak również za jej wady prawne, jeżeli przed  zawarciem umowy podał to do wiadomości Kupującego. Jednak wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy wad rzeczy, o  których Komisant wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć”

Kodeks cywilny art.77

Zakupy stacjonarne 

  • Na towar zakupiony stacjonarnie Lombard udziela gwarancji rozruchowej 12h
  • Klient zobowiązany jest dokładnie sprawdzić towar przed zakupem
  • W wyjątkowych sytuacjach Lombard może udzielić przedłużenia gwarancji do 14dni,jeżeli przedmiot wymaga dodatkowego sprawdzenia w serwisie .
  • Lombard nie bierze odpowiedzialności za serwisy niezależne.
  • Lombard nie przyjmuje zwrotów po w/w terminie .

Wysyłka i zwrot towarów zakupionych przez olx lub allegro .

Jeżeli zakupiony towar nie spełnia twoich oczekiwań lub po prostu zmieniłeś zdanie w ciągu 14 dni masz prawo na zwrot towaru 

1.Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku o prawach konsumentów  (Dz. U. 2014, poz. 827) Konsument, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z  zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) towaru zakupionego w Sklepie Internetowym.

W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu produktów w stanie niezmienionym,nieużywanym, z nienaruszoną plombą metki(towar nowy).

Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, na adres ZEUS ANDRZEJ PROCHALSKI, ul.ABRAHAMA 6 , 81-352 GDYNIA.

Jeżeli  otrzymany produkt będzie posiadał wady ukryte lub uszkodzi się podczas użytkowania z przyczyn niezależnych od Ciebie, możesz skorzystać z prawa gwarancyjnego  o ile gwarancja została udzielona np. przez producenta, importera lub sprzedawcę, warunki gwarancji zostały wyszczególnione w dokumencie gwarancyjnym, który otrzymałeś wraz z towarem(towar nowy), a wada, która wystąpiła, objęta jest gwarancją i nie upłynął jeszcze jej okres.

  1. W przypadku otrzymania wadliwego towaru lub niezgodnego z zamówieniem Klient ma prawo do złożenia reklamacji.
  2. Towar reklamowany należy odesłać na adres:.

Lombard Zeus
ul. Abrahama 6
81-352 Gdynia

Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie klient ma prawo do wymiany towaru bądź zwrotu kosztów w tym wypadku zwracamy pełne koszty ,
Nie odbieramy przesyłek „za pobraniem”

  1. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 7 dni od daty otrzymania przez Lombard! przesyłki z towarem.Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi tylko koszt zwykłego, najtańszego sposobu dostarczenia Zamówienia oferowanego przez Sprzedawcę. Oznacza to, że jeżeli Konsument wybrał inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę zwykły sposób dostarczenia Zamówienia, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów z tym związanych.
Share Button