Jak otrzymać pożyczkę ?

 

Lombard Gdynia-jak to działa :

pożyczka gdynia

1. Dokumenty
Umowę pożyczki sporządzamy na podstawie jednego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Może to być dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy należące do Pożyczkobiorcy.

2. Zastaw
Jedynym kryterium uzyskania pożyczki jest zastaw, który musi być własnością Pożyczkobiorcy. Zapewniamy minimum formalności oraz maksymalnie wysoką wycenę zastawu, który jest zabezpieczeniem pożyczki.

3. Pożyczka
Udzielamy pożyczki, której wysokość nie może przekroczyć maksymalnej wartości zastawu. Termin spłaty pożyczki określa Pożyczkobiorca.

Warunki pożyczki tj. prowizja, termin itd. uzgodnione między Pożyczkobiorcą, a Lombardem, określa umowa pożyczki. Nie pobieramy prowizji z góry.

Uzgodniona kwota pożyczki wypłacana jest w całości do rąk własnych Pożyczkobiorcy.

4. Terminy
Umowę pożyczki standardowo zawieramy na okres od 2 do 31 dni kalendarzowych, z możliwością przedłużania na kolejne okresy.

5. Prowizja
Wysokość prowizji od każdej udzielonej pożyczki uzależniona jest od wysokości kwoty pożyczki i terminu spłaty.

Każdy dzień ma wpływ na wysokość prowizji.

W szczególnych przypadkach istnieje możliwość indywidualnej negocjacji oprocentowania. Minimalna prowizja od zawartej pożyczki wynosi 20zł.

6. Zwrot pożyczki
Zwrotu pożyczki może dokonać Pożyczkobiorca, bądź osoba przez niego upoważniona zwracając do Lombardu kwotę pożyczki wraz z prowizją do dnia oznaczonego w umowie.

7. Przedłużenie umowy pożyczki
Pożyczkobiorca, bądź osoba przez niego upoważniona może przedłużyć termin spłaty pożyczki wpłacając na rzecz Lombardu kwotę prowizji uzgodnionej w umowie.

Przedłużenie umowy pożyczki jest jednoznaczne z przedłużeniem terminu odbioru zastawu. Potwierdzeniem przedłużenia umowy pożyczki jest nowa umowa pożyczki z uzgodnionym z Pożyczkobiorcą kolejnym terminem spłaty pożyczki.

W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość telefonicznego przedłużenia umowy pożyczki i wpłaty prowizji w uzgodnionym terminie.

8. Częściowa spłata pożyczki
Pożyczkobiorca może częściowo spłacić pożyczkę, wpłacając określoną kwotę pieniędzy i odbierając część zastawu zgodnie z wyceną dokonaną przez Lombard, a pozostałą część pożyczki przedłużyć na kolejny okres.

9. Przechowanie
Przedmioty pozostawione u nas są odpowiednio zabezpieczone i przechowywane poza siedzibą firmy. Po spłaceniu kwoty pożyczki wraz z prowizją określoną w umowie, Pożyczkobiorca odbiera swój zastaw w umówionym terminie.

A zatem jak otrzymać pożyczkę ? szybki skrót

Rzecz pod zastaw – wycena – umowa- gotówka

Share Button